Bij nieuw aangemelde leerlingen kan de startpositie in kaart worden gebracht, de risico’s en de kansen en een daarop gebaseerd onderwijsperspectief. Onderzocht kunnen worden de intellectuele capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. De in te zetten instrumenten en de te volgen procedure maken deel uit van de maatwerkafspraken.