“Eigen leerlingen” moeten zo snel mogelijk op het voor hen meest kansrijke traject verder. Ondersteuning door middel van onderzoek bij de door school te geven adviezen over de verdere leerweg kan een waardevolle bijdrage leveren. Bij leerlingen die niet aan de verwachtingen voldoen is het zinnig om snel zicht te hebben op factoren die hierin mee spelen. Overleg met school, ouders en leerling zelf is hierbij van belang.

 

Een onderbouwd advies gebaseerd op brede informatie, waarin risico’s en kansen duidelijk in beeld komen, is het resultaat van doorstroom-determinatie onderzoeken. Deze onderzoeken richten zich op intellectuele capaciteiten en persoonlijke factoren. Onderzoeken kunnen zowel individueel als leerjaarbreed worden ingezet. 

 

Afstemming met school is noodzakelijk en levert
maatwerktrajecten op.