Plan B kan onderwijsorganisaties ondersteunen bij vragen
rond de schoolloopbaan van leerlingen.

Het kan dus gaan om:

 

INSTROOM (voor nieuwe leerlingen)

DOORSTROOM (voor eigen leerlingen)

UITSTROOM (voor schoolverlaters)

 

Alle in te zetten activiteiten sluiten aan bij de procedures
op school. Ze kunnen zowel gericht zijn op ondersteuning van mentoren,
afdelingsleiders, zorgcoördinatoren en decanen maar uiteraard ook steun bieden
aan leerling en ouders over beslissingen rond de verder te volgen leerweg.

 

Alle activiteiten zijn maatwerk afspraken zowel naar inhoud
als naar procedure.

 

Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen.