Plan B heeft voor een aantal activiteiten contact met de volgende samenwerkingspartners:


Bijzitter Advies
 
voor alle vragen rond studie- en loopbaankeuzes; tevens voor (tijdelijke) ondersteuning decanaat.


AOB Compaz
  in Zwolle. Deze organisatie verzorgt het testprogramma Talentcompaz. Dit programma biedt een verantwoorde mogelijkheid voor het online testen van capaciteiten, belangstelling en persoonlijkheidskenmerken.

 

Bureau Optimaal Presteren  kan ondersteuning bieden bij sociaal emotionele problematiek met name gericht op het leren omgaan met en het verminderen spanningsklachten en stressgevoelens.

 

Solide Loopbaanadvies voor vragen rond loopbaanbegeleiding en loopbaanadvisering bij volwassenen.

 

Pappenheim Re-integratie en outplacement

ondermeer voor vragen rond re-integratie en outplacement van medewerkers bij onderwijsorganisaties.