M.i.v. 1 januari 2017 heeft Plan B in samenwerking met Bijzitter Advies in Ruinerwold een nevenvestiging geopend in de provincie Drenthe voor activiteiten in de noordelijke provincies.

 

Plan B heeft voor een aantal activiteiten contact met de volgende samenwerkingspartners:


Bijzitter Advies
 
voor alle vragen rond studie- en loopbaankeuzes; tevens voor (tijdelijke) ondersteuning decanaat.


AOB Compaz
 in Zwolle. Deze organisatie verzorgt het testprogramma Talentcompaz. Dit programma biedt een verantwoorde mogelijkheid  voor het online testen van capaciteiten, belangstelling en persoonlijkheidskenmerken. 

 

Bureau Optimaal Presteren  kan ondersteuning bieden bij sociaal emotionele problematiek met name gericht op het leren omgaan en verminderen spanningsklachten en stressgevoelens.

 

Solide Loopbaanadvies voor vragen rond loopbaanbegeleiding en loopbaanadvisering bij volwassenen.

 

Pappenheim Re-integratie en outplacement

ondermeervoor vragen rond re-integratie en outplacement van medewerkers bij onderwijsorganisaties.