Heeft u één van de volgende vragen:

  •  Welke mogelijkheden zijn er voor mijn zoon/dochter na het eindexamen?
  •  Op welke studie zou hij/zij zich kunnen richten?
  •  Welke alternatieven zijn er voor hem/haar (bv bij uitloting)
  •  De studie/opleiding valt tegen. Wat nu verder te doen?

Een studiekeuzeonderzoek kan uw zoon/dochter helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Een studiekeuze onderzoek is onafhankelijk en is mogelijk voor alle opleidingsniveaus.