Een individueel onderzoek, gericht op intellectuele capaciteiten, schoolbeleving, persoonlijkheid en studiegedrag, brengt kansen en risico’s in beeld. Met de gegevens kunnen de opties in beeld worden gebracht en een weloverwogen beslissing worden genomen. Een schoolkeuze onderzoek is daarom een waardevol instrument om de keuze voor een verdere leerweg goed te kunnen nemen.

 

Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, een testprogramma (deels of geheel online) en een uitgebreide nabespreking met leerling en ouders.

 

Voor verdere informatie kunt u altijd contact op nemen.