Heeft u één van de volgende vragen:

  •  Welk schoolniveau sluit het beste aan bij mijn zoon/dochter?
  •  Mijn zoon/dochter gaat niet goed op school. Wat nu te doen?
  •  Mijn zoon/dochter blijft zitten. Hoe nu verder?
  •  Welke profiel- of sectorkeuze sluit het beste aan?

Een schoolkeuzeonderzoek kan u helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de verdere leerweg.

 

Het onderzoek is geschikt voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs maar ook voor leerlingen uit groep 8 die deze stap nog moeten maken.

 

Een schoolkeuze onderzoek is altijd schoolonafhankelijk en onderbouwd op basis van test- en gespreksgegevens.  Een schoolkeuze onderzoek kan worden aangevraagd voor elk onderwijsniveau.