Plan B
Advies bij school- en studiekeuze

 

Bruggesloot 42
1721 HA Broek op Langedijk

 

06 403 739 67
info
@studiekeuzeplanb.nl

 

Ingeschreven bij KvK:61308625

Rekeningnummer: NL31INGB000608557

 

 

 

Plan B, advies bij school- en studiekeuze bestaat sinds 1 september 2014.

 

Het werkgebied is vooral gericht op Noord Holland Noord. Per 1 januari 2017 heeft plan B in samenwerking met Bijzitter Advies een nevenvestiging geopend in Drenthe gericht op activiteiten in de noordelijke provincies.

 

Bert Warners werkt al meer dan 40 jaar als adviseur in het onderwijsveld zowel voor scholen als leerlingen en hun ouders. Hij heeft een grote praktische kennis van zowel het Voortgezet Onderwijs als de mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

 

Vanuit zijn eigen bureau, Plan B, ondersteunt hij inmiddels een aantal schoolorganisaties met diverse activiteiten in verschillende leerjaren. Determinatie onderzoeken maar ook mentorondersteuning in het eerste en tweede leerjaar maken een belangrijk deel van de werkzaamheden uit. Daarnaast is hij ook werkzaam als decaan op HAVO/VWO-school en adviseert hij particuliere ouders/leerlingen bij keuzes rond school en studie.

 

Bert Warners is aangesloten bij de Stichting Register Beroepskeuze. Dit Register staat borg voor de kwaliteit van het werk van de ingeschrevenen en kent ook een klachtenregelement.
Voor verdere informatie: www.beroepskeuze.nl